Nr. 259 (Bekendmaking)

Ingevolge artikel 17, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen wordt het tijdstip van inwerkingtreding van een verdrag voor het Koninkrijk bekendgemaakt in het Tractatenblad. De Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor uitgifte van het Tractatenblad, draagt hiervoor zorg. De Tractatenbladen zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl, en via de verdragenbank (verdragenbank.overheid.nl).

Laatst gewijzigd op: 8-8-2022