Nr. 142 (Algemeen)

De plenaire behandeling van een initiatiefvoorstel vindt op dezelfde wijze plaats als die van een regeringsvoorstel (zie nr. 65 tot en met 78). In plaats van één of meer bewindspersonen nemen de initiatiefnemers plaats achter de regeringstafel. Ingevolge artikel 9.23, derde lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer kunnen zij zich in de vergadering van de Tweede Kamer doen bijstaan door ten hoogste vier door hen daartoe aangewezen personen. Deze personen kunnen aan de beraadslagingen deelnemen. Tijdens de behandeling wordt aan de initiatiefnemers desgewenst zo veel mogelijk en zo snel mogelijk ambtelijke bijstand van juridische en wetstechnische aard verleend (Ar 7.24, derde lid).

Initiatiefvoorstellen kunnen tijdens de behandeling door de Tweede Kamer worden gewijzigd, zowel door de initiatiefnemers bij nota van wijziging, als door de Kamer door middel van amendementen. De procedure voor regeringsvoorstellen wordt hierbij zoveel mogelijk gevolgd.

Laatst gewijzigd op: 16-2-2022