Aanwijzing 6.19 Aanduiding "(nieuw)"

Indien een artikel, lid of onderdeel in één wijzigingsregeling zowel wordt vernummerd of verletterd als gewijzigd, wordt dat artikel, lid of onderdeel ten behoeve van die wijziging aangeduid met de nieuwe nummering of lettering, met toevoeging van de vermelding "(nieuw)".

Voorbeeld

  • Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
    1. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
    4. (...)
    2. In het vijfde lid (nieuw) wordt "tweede en derde lid" vervangen door "tweede tot en met vierde lid".