Aanwijzing 3.55 Slotartikelen

De hierna genoemde bepalingen van een regeling worden in voorkomende gevallen in afzonderlijke artikelen en in de aangegeven volgorde aan het slot van een regeling opgenomen:

  1. bepaling inzake evaluatie;
  2. bepaling inzake overgangsrecht;
  3. bepaling over intrekking van een regeling;
  4. bepaling inzake publicatie van de integrale tekst van een regeling;
  5. bepaling inzake inwerkingtreding;
  6. bepaling tot vaststelling van een citeertitel.

Toelichting

Onderdeel b. Zie ook aanwijzing 5.60.

Onderdeel d. Zie aanwijzing 6.22, tweede lid.