Trefwoord 'Evaluatie'

Schrijfwijzer memorie van toelichting
Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Aanwijzingen voor de regelgeving