Aanwijzing 3.8 Sekseneutrale persoonsaanduidingen

  1. Indien mogelijk worden persoonsaanduidingen gebruikt die sekseneutraal zijn.
  2. Combinaties van aanduidingen van mannen en vrouwen worden niet gebruikt.

Toelichting

Eerste lid. Gebruik bijvoorbeeld "verloskundige" in plaats van "vroedvrouw" en "degene die" in plaats van "hij die". Zie ook aanwijzing 3.3, eerste lid.

Tweede lid. Formuleringen als "werknemer/werkneemster", "werknemer(-neemster)" of "hij/zij die" worden niet gebruikt.