Aanwijzing 3.12 Uitdrukking "en/of"

Het gebruik van de uitdrukking "en/of" blijft achterwege.

Toelichting

Indien in een opsomming van gevallen "of" wordt gebruikt, is daaronder mede begrepen de situatie dat meer dan een van de genoemde gevallen zich tegelijk voordoen. Zie ook aanwijzing 3.60. Om tot uitdrukking te brengen dat twee of meer genoemde gevallen zich niet gelijktijdig kunnen voordoen kan gebruikgemaakt worden van woorden als "hetzij" of "dan wel".