Aanwijzing 3.17 Aanduiding "amvb" of "kb"

Voor het aanduiden van door de regering vast te stellen of vastgestelde besluiten wordt de term "algemene maatregel van [rijks]bestuur" of "koninklijk besluit" gebruikt.

Toelichting

Zie ook aanwijzing 2.26. In het opschrift wordt "koninklijk" voor "besluit" weggelaten. Zie de aanwijzingen 4.2, 4.21, 4.22 en 4.31, tweede en derde lid. De term "Wij" of "Ons" is verouderd en wordt, behalve in de aanhef van een wet of algemene maatregel van bestuur, niet meer gebruikt.