2.1.3.a Verwijzing in considerans of aanhef

In de considerans van een wet die dient ter omzetting van een EU-regeling wordt verwezen naar de betreffende EU-regeling (zie aanwijzing 4.13), bij lagere regelgeving wordt dit opgenomen onder ‘gelet op’ (aanwijzing 4.10).
Dit is onder meer van belang vanwege de volgende passage die vaak in richtlijnen wordt opgenomen:
‘Wanneer de lidstaten die maatregelen vaststellen, wordt in de maatregelen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.’
Dit wordt in Nederland uitgevoerd door bovengenoemde verplichting en de verplichting om in de Toelichting bij een implementatieregeling onder meer te vermelden dat de regeling strekt tot implementatie van welke bindende EU-rechtshandeling (zie hierna).

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018