Nr. 128 (Rechtstreeks verzoek tot bespoediging)

Indien bijzondere inhoudelijke redenen of de omstandigheden een versnelling van de procedure noodzakelijk maken, kan de betrokken minister zich rechtstreeks per brief wenden tot de minister(s)?president van een of meer der Caribische landen van het Koninkrijk met afschrift aan de Gevolmachtigde Minister(s) en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verdient aanbeveling in dat geval de kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers van tevoren gemotiveerd in te lichten. Voor enkele concrete mogelijkheden tot versnelling wordt verwezen naar nr. 106 tot en met 110.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018