Nr. 127 (Kennisgeving van intrekking aan de Nederlandse Antillen en Aruba)

Van de in nr. 105 bedoelde mededeling aan de Staten? Generaal wordt een afschrift aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden, opdat de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten door hem kunnen worden ingelicht. Het voornemen tot intrekking moet behandeld worden in de rijksministerraad.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018