Nr. 213 (Behandeling door de ministerraad)

Als hoofdregel geldt dat ministeriële regelingen niet in de ministerraad worden behandeld. Indien in een bijzonder geval wel behandeling in de ministerraad gewenst is, geldt daarvoor het gestelde in nr. 199 en 200.

Nieuwe specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies worden altijd aan de ministerraad voorgelegd, ook als ze in een ministeriële regeling vastgelegd zijn. Dat houdt verband met de wens het aantal specifieke uitkeringen zo veel mogelijk te beperken en het principe van single-information en single audit te hanteren (Kamerstukken II 2004/05, 29800 B, nr. 16, p.. 8; zie ook de overlegplicht in artikel 18 van de Financiële-verhoudingswet).

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018