Nr. 207 (Karakter van de ministeriële regeling)

In tal van wetten en algemene maatregelen van bestuur wordt aan een minister de bevoegdheid toegekend omtrent één of meer onderwerpen (nadere) regels te stellen. De op basis van een dergelijke bevoegdheid vastgestelde regels worden met de term ‘ministeriële regeling' aangeduid (zie Ar 3.18). Hierbij doet niet ter zake of de regeling inderdaad is vastgesteld door de in de delegerende wet of amvb genoemde minister of door een staatssecretaris die de betrokken portefeuille beheert. Daarnaast kunnen ministers beleidsregels vaststellen. In dat geval verdient het aanbeveling om in het opschrift of in de toelichting te vermelden dat de regeling een beleidsregel betreft (zie Ar 2.43).

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018