Nr. 201 (Geen verplichting tot adviesaanvraag)

Ontwerpen van kleine kb's behoeven niet ter advisering te worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Desgewenst kan over een ontwerp echter wel het advies van de Afdeling worden gevraagd (artikel 17 van de Wet op de Raad van State). Het advies van de Afdeling dient te worden gevraagd door de regering. Ook overigens dient ten aanzien van adviezen van de Afdeling over ontwerpen van kleine kb's zoveel mogelijk te worden gehandeld op dezelfde wijze als in nr. 166 tot en met 177 met betrekking tot ontwerpen van amvb is beschreven. Artikel 17, tweede en derde lid, van de Wet op de Raad van State gelden zowel voor kleine kb's als voor amvb's. Op een aantal andere punten gelden voorschriften die met betrekking tot amvb's zijn gegeven, niet uitdrukkelijk voor kleine kb's. Het verdient echter aanbeveling om bij deze besluiten ook op die punten zoveel mogelijk overeenkomstig die regels te handelen. Het advies aan de Afdeling wordt gevraagd door de (eerst)verantwoordelijke bewindspersoon.

Laatst gewijzigd op: 26-2-2019