Nr. 132 (Initiatiefvoorstellen en aspecten van rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit)

Het is van belang dat ook bij het opstellen van initiatiefvoorstellen in een zo vroeg mogelijk stadium rekening wordt gehouden met aspecten van rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit (zie voor de gang van zaken bij regeringsvoorstellen nr. 10). Ook kan het zijn dat op een initiatiefvoorstel een notificatieprocedure van toepassing is (zie nr. 34a e.v.). Het ligt in dat geval op de weg van de regering om het initiatiefvoorstel te notificeren direct nadat het aanhangig gemaakt is. Van een formele toetsing vanwege de regering aan deze aspecten voorafgaand aan het aanhangig maken van een initiatiefvoorstel kan in verband met het grondwettelijk recht van initiatief en de onafhankelijke positie van de Staten-Generaal uiteraard geen sprake zijn. Desgewenst kunnen de ambtenaar die bijstand verleent en het desbetreffende Kamerlid voor een wetgevingstoets of advisering over het ontwerp natuurlijk wel contact zoeken met de Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018