Bijlage C - Vindplaatsen Aanwijzingen Minister-president

C1

Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur

besluit van de minister-president, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, van 8 april 1992

Geconsolideerde tekst

C2

Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden

vastgesteld bij besluit van de minister-president, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, van 10 april 1992

Geconsolideerde tekst

C3

Aanwijzingen voor de regelgeving

besluit van de minister-president, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, van 18 november 1992

wijzigingen: Stcrt. 1995, 251; 1996, 177; 1998, 45; 2000, 191; 2002, 97

Geconsolideerde tekst

C4

Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren

vastgesteld bij besluit van de minister-president, handelende in overeenstemming van het gevoelen van de ministerraad, van 19 mei 1998

Geconsolideerde tekst

C5

Regeling vaststelling Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 30 september 2015, nr. 3151041

Geconsolideerde tekst

C6

Aanwijzingen voor de Planbureaus

Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken

Geconsolideerde tekst

Reglementen van orde

C7

Reglement van orde voor de ministerraad

Koninklijk Besluit van 2 maart 1994

oorspronkelijke tekst: Stb. 1994, 203

wijzigingen: Stb. 1998, 305, Stb. 2006, 557

Geconsolideerde tekst

C8

Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

vastgesteld bij besluit van de Tweede Kamer van 22 juni 1993

oorspronkelijke tekst: Kamerstukken II 22 590

wijzigingen: Kamerstukken II 24 160, 25 118, 25 441, 25 440, 27 192, 27 283, 27 741, 28 042, 28 071, 28 166, 28 289, 28 452, 28 663, 28 821, 28 822, 29263, 29264, 29 265, 29 266, 29 267, 29 489, 30 140, 30181, 30 446, 30 351, 30 619, 30 620, 30 621, 30 622, 30 623, 30 624, 30 625, 30 626, 30 627, 30 628, 30 629, 30 631, 31 299, 31 297, 31 313, 31 312, 31 298, 31 417, 31 470

Geconsolideerde tekst

C9

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

vastgesteld bij besluit van de Eerste Kamer van 6 juni 1995

oorspronkelijke tekst: Kamerstukken I 1995/96, nr. 29

wijzigingen: Kamerstukken I, 00015, 00058, 000IX, 00XVI, 00LXX

Geconsolideerde tekst

C10

Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

vastgesteld door de Kamers der Staten-Generaal in verenigde vergadering van 7 juli 1994

oorspronkelijke tekst: Kamerstukken I/II, 5, nr. 9.

Geconsolideerde tekst

Overige parlementaire regelingen

C11

Reglement voor de Dienst Verslag en Redactie

Oorspronkelijke tekst: Kamerstukken II, 29 489, Vastgesteld in de vergaderingen van 20 april 2004 (Eerste en Tweede Kamer) (Handelingen I 2004/2005, nr. 25 resp. Handelingen II 2004/2005, nr. 68)

Wijzigingen: Kamerstukken II, 30630

Geconsolideerde tekst

C12

Handleiding bij de verschillende mogelijkheden die een commissie ter beschikking staan in het kader van de behandeling van een wetsvoorstel

vastgesteld door de Commissie voor de Werkwijze der Tweede Kamer op 25 mei 1994

opgenomen in: Kamerstukken II 1993/94, 22 590, nr. 27

C13

Oorspronkelijke tekst: Kamerstukken II 2005/2006, 30 351

Wijzigingen:

Geconsolideerde tekst

C14

Regeling financiƫle ondersteuning fracties

Oorspronkelijke tekst: Kamerstukken II 1997, 23686

Wijzigingen:Kamerstukken II, 26491, 23 686

Geconsolideerde tekst

C15

Regeling parlementair en extern onderzoek

Oorspronkelijke tekst: Kamerstukken II, 31019

Wijzigingen:

Geconsolideerde tekst

C16

Reglement voor de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven

Oorspronkelijke tekst: Kamerstukken II, 30 140

Wijzigingen:

Geconsolideerde tekst

C17

Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Oorspronkelijke tekst: Kamerstukken II 2006, 00016

Wijzigingen:

Geconsolideerde tekst

C18

Reglement voor de Griffie interparlementaire betrekkingen der Staten-Generaal

Oorspronkelijke tekst:

Oorspronkelijke tekst: Kamerstukken II, 31 517

Wijzigingen:

Geconsolideerde tekst

Laatst gewijzigd op: 18-9-2018