Nr. 164 (Toepasselijke procedure)

Ontwerp-amvb's moeten net als voorstellen van wet ingevolge artikel 4 van het reglement van orde voor de ministerraad in de ministerraad worden behandeld, alvorens zij aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden toegezonden. Hetgeen in nr. 23 tot en met 32 is opgemerkt over de behandeling door de ministerraad (en onderraden) van voorstellen van wet is hier van overeenkomstige toepassing.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018