Aanwijzing 6.29 Ondertekening toelichting nota van wijziging

  1. Een nota van wijziging wordt niet ondertekend, de toelichting op een nota van wijziging wel.
  2. De toelichting op een nota van wijziging wordt bij voorkeur alleen ondertekend door de eerstverantwoordelijke bewindspersoon. De medebetrokkenheid van een of meer andere bewindspersonen wordt in dat geval in de toelichting tot uitdrukking gebracht.