Aanwijzing 5.1 Begripsbepalingen

  1. Termen die een te weinig bepaalde of een van het spraakgebruik afwijkende betekenis hebben, worden gedefinieerd.
  2. In een begripsbepaling wordt aan een term geen sterk van het normale spraakgebruik afwijkende betekenis gegeven.

Toelichting

Eerste lid. Soms zullen op zichzelf duidelijke termen uit een juridisch oogpunt nadere definiëring behoeven, bij­voorbeeld "ambtenaar" en "bouwen".

Tweede lid. In een begripsbepaling onder "landbouw" mede verstaan "tuinbouw" is aanvaardbaar. Onder "landbouw" mede verstaan "visserij" is daarentegen onjuist. Het tweede lid is te beschouwen als een specificering van aanwijzing 3.10 ten aanzien van begripsbepalingen. Zie ook aanwijzing 3.3.