Aanwijzing 3.3 Duidelijkheid

  1. Het normale spraakgebruik wordt zoveel mogelijk gevolgd.
  2. Woorden waarvan de betekenis te weinig bepaald of onduidelijk is, worden niet gebruikt.

Toelichting

Zie ook aanwijzing 5.1.