Aanwijzing 4.9 Aanhef van een beleidsregel

Voor de aanhef van een beleidsregel wordt het volgende model gebruikt:
De Minister van/voor … / Staatssecretaris van …,
Gelet op …;
Besluit:

Toelichting

Zie voor "gelet op" aanwijzing 4.10.