Aanwijzing 3.56 Onderverdeling in hoofdstukken e.d.

  1. Indien dit voor de toegankelijkheid van een regeling van belang is, wordt deze systematisch in Arabisch genummerde onderdelen verdeeld.
  2. Bij een verdeling op één niveau worden de onderdelen "hoofdstuk" of "paragraaf" genoemd.
  3. Bij een verdeling op twee niveaus worden de onderdelen van het eerste niveau "hoofdstuk" en de onderdelen van het tweede niveau "paragraaf" genoemd.
  4. Bij een verdeling op meer dan twee niveaus worden de onderdelen in volgorde van omvang "deel", " hoofdstuk", "titel", "afdeling" en "paragraaf" genoemd, met dien verstande dat in ieder geval de aanduidingen "hoofdstuk" en "paragraaf" worden gebruikt.

Toelichting

De benaming "boek" wordt alleen voor een deel van een wetboek gebruikt.