Aanwijzing 3.24 Aanduiding medebetrokken ministers

  1. In geval van formele betrokkenheid van meer dan één minister bij de uitvoering van een wet of algemene maatregel van bestuur, worden zij, indien mogelijk, met de naam van hun ministerie genoemd.
  2. Indien vermelding bij naam niet doelmatig is, kan de formulering "Onze Minister[s] die het mede aangaat" worden gebruikt.

Toelichting

Eventueel kan bepaald worden dat de aanwijzing van bij de uitvoering van de regeling betrokken ministers bij koninklijk besluit geschiedt. Indien de formulering "Onze Minister[s] die het mede aangaat" wordt gebruikt, verdient het aanbeveling in de toelichting uiteen te zetten aan welke ministers wordt gedacht. Zie ook aanwijzing 2.28. Een portefeuillewisseling leidt niet tot competentieproblemen en is daarom geen zelfstandige reden tot aanpassing van een regeling.

De aanduidingen "Onze met de uitvoering van deze wet belaste Minister" en "Onze Minister, belast met de zorg voor …" worden niet gebruikt.