Aanwijzing 3.20 Aanduidingen "Nederland" en "Koninkrijk"

  1. Bij de aanduiding van het Europese deel van het grondgebied van Nederland worden de woorden"het Europese deel van Nederland" gebruikt. In een regeling die uitsluitend in het Europese deel van Nederland geldt, kan ter aanduiding van het Europese deel van het grondgebied van Nederland tevens het woord "Nederland" worden gebruikt.
  2. In een regeling van het Koninkrijk of een regeling die (mede) in Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt, wordt het woord "Nederland" uitsluitend gebruikt ter aanduiding van het grondgebied van het Europese deel van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba gezamenlijk.
  3. Bij de aanduiding van het grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten gezamenlijk wordt het woord "Koninkrijk" gebruikt.
  4. Het woord "land" wordt gebruikt ter aanduiding van Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten als component van het Koninkrijk.
  5. Het woord "Rijk" als aanduiding van Nederland of van het Koninkrijk wordt vermeden, indien over de betekenis daarvan onduidelijkheid kan bestaan.

Toelichting

Eerste en tweede lid. Vanwege de grotendeels gescheiden rechtsstelsels van het Europese deel van Nederland enerzijds en Bonaire, Sint Eustatius en Saba anderzijds is het van belang dat uit een regeling duidelijk blijkt of een bepaald voorschrift zowel voor het Europese deel van Nederland als voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt, of slechts voor een van beide delen van Nederland. Uit artikel 4 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba volgt dat in een regeling die uitsluitend in het Europese deel van Nederland geldt, tevens de aanduiding "Nederland" mag worden gebruikt ter aanduiding van het Europese deel van het grondgebied van Nederland. De uitdrukking "Rijk in Europa" als aanduiding van het Europese deel van Nederland is verouderd. In toelichtingen kan ook worden gesproken van "Europees Nederland" of, ter aanduiding van het gezamenlijke grondgebied van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van "Caribisch Nederland". De aanduiding "Caribisch Nederland" moet overigens niet worden verward met de aanduiding "de Caribische delen van het Koninkrijk", waartoe behalve Bonaire, Sint Eustatius en Saba ook de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten behoren.

Derde lid. Als partij bij een verdrag wordt de aanduiding "Koninkrijk der Nederlanden" gebruikt (zie aanwijzing 8.1).