Aanwijzing 3.2 Terminologie "moeten" en "dienen"

Voorschriften worden niet met behulp van de werkwoorden "moeten" of "dienen" geformuleerd, tenzij dit onvermijdelijk is.

Toelichting

Dus bijvoorbeeld niet: "Het verzoekschrift dient te worden gemotiveerd", maar: "Het verzoekschrift wordt gemotiveerd". Deze aanwijzing heeft alleen betrekking op de formulering van voorschriften in de regeling zelf. Tegen gebruik van de woorden "moeten" of "dienen" in de toelichting bij een regeling bestaat geen bezwaar.