Aanwijzing 3.19 Aanduiding "ministerie"

  1. Het geheel van dienstonderdelen onder leiding van een minister wordt aangeduid als "ministerie".
  2. Als bijvoeglijke aanduiding voor ministerie wordt de term "departementaal" gebruikt.

Toelichting

Eerste lid. Aangezien de Grondwet van "ministerie" spreekt, dient de term "departement" te worden vermeden. Tot een ministerie behoren alle onder een minister ressorterende diensten, instellingen en bedrijven. Dient een regeling daarop geen betrekking te hebben, dan moeten ze uitdrukkelijk worden uitgezonderd, tenzij al uit de aard der zaak volgt dat de regeling daarvoor niet geldt.

Tweede lid. De term "ministerieel" heeft alleen betrekking op "minister", niet op "ministerie".