Aanwijzing 3.15 Uitdrukkingen "onderscheidenlijk" en "c.q."

  1. De uitdrukking "onderscheidenlijk" wordt gebruikt overeenkomstig het volgende voorbeeld:
    Indien het betreft de verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad, geschiedt de kennisgeving op de in de provincie, onderscheidenlijk de gemeente, gebruikelijke wijze.
  2. Het gebruik van de uitdrukking "c.q." blijft achterwege.

Toelichting

In plaats van "onderscheidenlijk" kan ook "respectievelijk" worden gebruikt.