Aanwijzing 3.14 Uitdrukking "tot en met"

Het einde van een periode of reeks wordt aangeduid met de uitdrukking "tot en met".

Toelichting

Het gebruik van een streepje of het woord "tot" kan tot misverstand aanleiding geven. Zie ook aanwijzing 5.63, tweede lid.

Voorbeelden

  • Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.