Aanwijzing 3.11 Uitdrukking "voor zover"

  1. In plaats van "indien en voor zover" wordt de uitdrukking "voor zover" gebruikt.
  2. De uitdrukking "voor zover" wordt in een wettelijk voorschrift slechts gebruikt in de betekenis van "in de mate dat".

Toelichting

Een aanspraak op vergoeding van schade "indien" deze een bepaald bedrag te boven gaat, geeft aanspraak op vergoeding van de volledige schade, wanneer aan de voorwaarde is voldaan dat deze hoger is dan het drempelbedrag. Een aanspraak op vergoeding van schade "voor zover" deze meer bedraagt dan een bepaald bedrag, geeft daarentegen slechts aanspraak op vergoeding voor het deel van de schade dat dat bedrag te boven gaat.