Aanwijzing 2.29 Terminologie "regels" en "nadere regels"

Bij delegatie van regelgevende bevoegdheid wordt over "regels stellen" gesproken, indien in de delegerende regeling over het betrokken onderwerp nog niets is geregeld. In andere gevallen wordt over "nadere regels stellen" gesproken.