MKB-toets

Inhoudsopgave

1. Wat is de verplichte kwaliteitseis?

Het kabinet heeft op 18 april 2019 besloten om de MKB-toets in te voeren. Zie hiervoor de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32637, nr. 360). De invoering van de MKB-toets komt door het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’. Zie de bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34700, nr. 34. Er waren verschillende moties waarin de regering werd gevraagd een MKB-toets in te voeren. Zie de motie Monasch c.s. (Kamerstukken II 2016/17, 34550-XIII, nr. 31), de motie Graus (Kamerstukken II 2016/17, 34550-XIII, nr. 37), de motie Roemer/Van der Staaij (Kamerstukken II 2017/18, 34775, nr. 43) en de motie Wörsdörfer c.s. (Kamerstukken II 2018/19, 35000-XIII, nr. 19).

Terug naar boven

2. Wat is een MKB-toets?

MKB staat voor midden- en kleinbedrijf. Hiermee bedoelen we alle ondernemingen met minder dan 250 werknemers. Als je verwacht dat nieuwe wet- of regelgeving belangrijke gevolgen zal hebben voor het MKB, dan is de MKB-toets verplicht. Bij de MKB-toets raadpleeg je ondernemers over de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving.

Terug naar boven

3. Waarom is een MKB-toets nodig?

De MKB-toets is nodig om inzicht te krijgen in de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving voor ondernemers. De MKB-toets helpt je om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe wetten en regels te beoordelen. Ook wordt gekeken of er minder belastende alternatieven ten aanzien van de regeldruk zijn.

Terug naar boven

4. Wanneer voer ik een MKB-toets uit?

De MKB-toets voer je uit in een vroeg stadium van nieuwe wet- of regelgeving, en in ieder geval voor de internetconsultatie.

De MKB-toets wordt alleen uitgevoerd als er sprake is van substantiële regeldrukgevolgen voor het MKB. Indien een MKB-toets niet wordt uitgevoerd bij wet- en regelgeving met substantiële regeldruk, dient dit te worden toegelicht. Een uitzonderingsgrond is spoedwetgeving.

Terug naar boven

5. Hoe voer ik een MKB-toets uit?

De MKB-toets heeft in de praktijk de vorm van een panelgesprek met individuele MKB-ondernemers, waarbij vooral middelgrote en kleine bedrijven worden uitgenodigd. Vooraf krijgen zij informatie met een beschrijving van het maatschappelijke probleem en aan welke oplossingsrichting wordt gedacht. In het panelgesprek wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende aspecten:

  • Werkbaarheid/uitvoerbaarheid: is de bedachte oplossing werkbaar en uitvoerbaar? Sluit de oplossing aan op de bedrijfspraktijk? Zo niet, wat zijn mogelijke gevolgen? Staat de oplossing in een redelijke verhouding tot het probleem of levert het meer problemen op dan worden opgelost?
  • Regeldrukkosten: is er een andere oplossing die net zo effectief is, maar minder belastend is voor het MKB?

Zie voor gedetailleerde informatie over de toepassing, de procedure en de randvoorwaarden van de MKB-toets de Handreiking panelconsultatie voorgenomen wet- en regelgeving MKB-toets.

Terug naar boven

6. Waar vind ik meer informatie?

Terug naar boven

7. Wie kan mij verder helpen?

Terug naar boven

8. Welke andere criteria en uitgangspunten hangen samen met de MKB-toets?

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 30-5-2023