Aanwijzing 7.5b Toetsing grote ICT-projecten

Een regeling met een ICT-component van ten minste € 5.000.000 wordt voorgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het oog op toetsing daarvan door het tijdelijk Bureau ICT-toetsing.

Toelichting

Ingevolge het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing dienen grote ICT-projecten voorgelegd te worden aan het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (BIT) teneinde een advies te verkrijgen over de risico’s en slaagkans, alsmede een oordeel over de mate van beheersbaarheid daarvan. Het adviestraject neemt tussen de tussen de 11 en 16 weken in beslag en leidt tot een openbaar advies.