Aanwijzing 2.48 Bekendmaking en mededeling

  1. Voor de kennisgeving van een besluit aan de daarbij betrokkenen waardoor het besluit zijn werking als rechtshandeling kan verkrijgen, wordt de term bekendmaking gebruikt.
  2. In de overige gevallen wordt de term mededeling gebruikt.

Toelichting

Het onderscheid tussen "bekendmaking" en "mededeling" is van belang met het oog op afdeling 3.6 Awb.