Trefwoord 'Ex ante evaluatie'

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)