Aanwijzing 4.4a Vermelding KetenID

Indien beschikbaar wordt onder het opschrift van een regeling tussen haken het KetenID vermeld.

Toelichting

De vermelding van het KetenID stelt de lezer in staat om via de Wetgevingskalender relevante informatie met betrekking tot het voorstel te vinden, zoals het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport. Het KetenID wordt ontleend aan het interdepartementale wetgevingsinformatiesysteem Kiwi, waarin de meeste regelgeving in wording is opgenomen vanaf de ontwerpfase. Informatie over deze regelgeving in wording wordt aangeboden op de Wetgevingskalender.

Ten behoeve van geautomatiseerde herkenning van dit kenmerk wordt het KetenID weergegeven in de vorm WGK[OOOOOO], waarbij een nummer van minder dan zes cijfers waar nodig van voorloopnullen wordt voorzien.

Voorbeelden

 • Wet: 

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk 

  Wetboek BES in verband met het toekennen van preferentie aan de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen en in de kosten van levensonderhoud en studie van jong meerderjarigen 

  (KetenID WGK012963)
 • Algemene maatregel van bestuur: 

  Besluit van […], houdende regels ter uitvoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Uitvoeringsbesluit Wtza)

  (KetenID WGK008987) 

  Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg, van […], kenmerk […], gedaan mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • Ministeriële regeling: 

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [PM] 2022, nr. CZW/S&B/…., houdende nadere eisen en regels voor het verlenen van een toelating voor publieke en private identificatiemiddelen (Regeling nadere eisen identificatiemiddelen, authenticatiediensten en machtigingsdiensten Wdo) 

  (KetenID WGK010753) 

  De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,