Verdiepende actualiteitencursus Wet open overheid

Startdatum

28 maart 2024

Doelgroep

Juristen die al bekend zijn met de kernbegrippen en de uitgangspunten van de Woo

Leerlijn

Nationaal materieel recht

Omschrijving

In deze cursus staan de recente ontwikkelingen die relevant zijn voor de Woo-praktijk centraal. Zo bespreken de docenten de meest recente jurisprudentie over bijvoorbeeld de kernbegrippen uit de Wet open overheid (Woo) en de absolute en relatieve uitzonderingsgronden. Daarbij gaan zij uitgebreid in op de (mogelijke) gevolgen hiervan voor de dagelijkse praktijk.  

Daarnaast komen actualiteiten van aan de Woo gerelateerde onderwerpen aan bod. Denk aan de wisselwerking tussen de Woo en artikel 68 Grondwet (het inlichtingenrecht van de Staten-Generaal) of aan de ontwikkelingen op het gebied van de actieve openbaarmaking of aan de aan openbaarheid (gerelateerde) wet- en regelgeving. Het accent ligt in deze cursus op de inhoudelijke reflectie op de recente ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Woo-praktijk: is het bijvoorbeeld noodzakelijk om bestaande werkwijzen of redeneerlijnen aan te passen? 

Zowel voorafgaand als tijdens de cursus is het mogelijk om eigen (praktijk)vragen en casussen inbrengen. 

Deze cursus vormt een aanvulling op de basiscursus Woo.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de meest actuele stand van zaken van de Woo.

Programma en dagdelen 

 • Donderdag 28 maart 2024 09:30 - 13:00 

Docent

 • mr. H.S. (Hester) ten Cate
  Coördinerend senior adviseur
  Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
 • mr. R. (Roos) Molendijk
  Juridisch adviseur Openbaarheid
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Inschrijven

Prijs € 250,-

Puntenstelsel

3 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.