Training Leiden van hoorzittingen

Startdatum

14 mei 2024

Doelgroep

Overheidsjuristen

Leerlijn

Specifiek voor overheidsjuristen

Omschrijving

In deze training staat centraal hoe je een ambtelijke hoorzitting, in persoon of telefonisch, of een bezwaaradviescommissie het best kunt leiden. Het gaat dus niet om de juridische inhoud van het horen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar om de wijze waarop je aan een hoorzitting invulling geeft. Hoe open je een hoorzitting en hoe rond je af? Hoe kun je belanghebbenden het best bevragen? Hoe ga je om met de verschillende emoties die aan de orde kunnen komen? Hoe behoud je de regie? Hoe baken je de verschillende rollen en taken af?

Aan de hand van situaties die de deelnemers zelf aandragen, worden deze vaardigheden onder leiding van de trainer en met behulp van een acteur geoefend. Op deze manier krijgt elke deelnemer inzicht in zijn eigen handelen en of en hoe dat effectiever kan.

Resultaat

Na deze training ben je beter in staat om in een hoorzitting emoties te reguleren en regie te behouden.

Programma en dagdelen

  • Dinsdag 14 mei 2024 09:30 - 16:30 

Docent

  • drs. E.J.R. (Erland) Swaving
    Zelfstandig trainer
    Swaving Consultancy, Training en Coaching

Prijs

€ 600,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.