Training Conflict Etiquette, Regievoering in conflictsituaties

Startdatum

11 juni 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Vaardigheidstrainingen

Omschrijving

Aan de hand van de top 10 van de grootste valkuilen bij conflicten, trainen de deelnemers vaardigheden in conflicthantering. In deze training wordt de jurist binnen de Rijksoverheid zich bewust van zijn eigen houding in conflictsituaties en ontwikkelt hij competenties om beter om te gaan met de weerstand die hij en de ander hebben veroorzaakt. Rechtvaardigheid en respect zijn daarbij belangrijke noties.

De deelnemer doorloopt als het ware een conflictreis via vele conflictsituaties die zich in de praktijk van de Rijksoverheid kunnen voordoen.

Gaandeweg traint hij onder meer hoe hij zich het best kan voorbereiden, hoe hij iemand die in zijn standpunt vastzit, kan ‘loswrikken’, hoe hij coöperatief gedrag kan stimuleren en hoe hij zijn eigen emoties kan reguleren. De mogelijkheid bestaat om eigen casuïstiek te trainen.

In het eerste gedeelte staat procedurele rechtvaardigheid centraal en hoe om te gaan met de twee meest voorkomende conflictgedragingen. In het tweede gedeelte verdiepen we de kennis en kunde door in te zoomen op de dramadriehoek en gedragsbeïnvloeding met de Roos van Leary.

Deze interactieve training wordt in een kleine groep verzorgd zodat er maximale aandacht is voor elke deelnemer.

Resultaat

Na deze training is de jurist in staat om conflicten adequater te managen.

Programma en dagdelen

  • Dinsdag 11 juni 09:30 - 16:30
  • Donderdag 27 juni 2024 09:30 - 16:30

Docent

  • J. (Jo-Anne) Damen
    Trainer
    Koetsenruijter Conflictmanagement & Bemiddeling

Inschrijven

Prijs € 1.200,-

Puntenstelsel

12 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.