Sessie Leeratelier van de AP: Wetgeving en persoonsgegevens

Startdatum

13 juni 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen 

Leerlijn

Specifiek voor wetgevingsjuristen

Omschrijving

Als de Uniewetgever aan tafel komt blijft er doorgaans voor de nationale wetgever eigenlijk niet veel te eten over. Door vaststelling van een verordening of richtlijn is de hoofdmaaltijd immers doorgaans al wel in Brussel genuttigd.  

Maar zo niet bij de AVG! Als het gaat om bescherming van onze persoonsgegevens zien Handvest en AVG op vrij veel vlakken juist een cruciale rol voor de nationale wetgever, zeker als het gaat om verwerkingen door de overheid zelf. Maar hoe moet je daar als wetgevingsjurist mee omgaan, wat voor eisen stelt dat eigenlijk, waar zou je aan moeten denken? 

Om daarin meer inzicht te krijgen, schetsen Aleid Wolfsen en Lennart Kortes eerst kort waar het in deze verhouding volgens hen om draait. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan twee belangrijke beginselen die de Nederlandse Grondwet niet kent: het evenredigheidsbeginsel en de kernrecht bepaling. Vervolgens gaan zij met jou en de andere deelnemers in gesprek over de bij jullie levende vragen en problemen en jullie ervaringen op dit vlak. Inzicht hierin kan helpen om je weg te vinden in deze vaak als complex ervaren context. 

Resultaat

Na deze sessie heb je meer inzicht in hoe de AVG en nationale wetgeving zich tot elkaar verhouden.

Programma en dagdelen

 • Donderdag 13 juni 2024 13:30 - 16:30 

Docenten

 • mr. H.J.H.L. (Lennart) Kortes
  Hoofd Wetgevingsadvisering en Normuitleg
  Autoriteit Persoonsgegevens
 • mr. A. (Aleid) Wolfsen
  Voorzitter
  Autoriteit Persoonsgegevens

Prijs

€ 250,-

Puntenstelsel

3 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.