ECER Seminar EU-defensiesamenwerking in tijden van oorlog op het Europese continent

Trefwoord(en):

Donderdag 11 april 2024, 15:00 – 17:00 in Den Haag

De militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne heeft oorlog teruggebracht naar het Europese continent. Hierdoor zijn een aantal initiatieven op het gebied van EU-defensiesamenwerking in een stroomversnelling terechtgekomen. Het ECER organiseert een seminar over actuele Europeesrechtelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van EU-defensiesamenwerking.

Sprekers

  • Stijn Mols (Head of Security and Defence Policy Division, Europese dienst voor extern optreden (EDEO))
  • Esther Verschuur (coördinerend jurist bij het Ministerie van Defensie)
  • Ronald van den Heuvel (defence counsellor (of Defensieraad) bij de Permanente Vertegenwoordiging van NL bij de EU)

Aanmelden

Deelname aan ECER-bijeenkomsten staat open voor belangstellenden werkzaam bij de (Rijks)overheid, rechterlijke macht en wetenschap. Deelnemers werkzaam bij de kerndepartementen krijgen voorrang bij plaatsing op de deelnemerslijst. Overige belangstellenden worden in eerste instantie op de wachtlijst geplaatst en kunnen bij voldoende beschikbare plaatsen alsnog op de deelnemerslijst geplaatst worden. Aanmelden kan door het sturen van een mail naar djz-ecer@minbuza.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en functie/organisatie. 

Meer informatie