Cursus Wie doet de huishouding? 'De rol van gemeenten bij de uitvoering van centraal beleid.'

Startdatum

2 juli 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Nationaal materieel recht

Omschrijving

In veel gemeenten speelt discussie over het gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling. Het Vuurwerkbesluit bevat regels over de verkoop en over afsteektijden, maar sommige gemeenten gaan verder en stellen bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones in. Hoe ver kunnen ze daarin gaan? Wat als ze verdergaan dan de regering wenselijk vindt? En wat als gemeenten de regels uit het Vuurwerkbesluit juist niet uitvoeren met een beroep op hun schaarse capaciteit?

In deze cursus behandelen Solke Munneke en Bouke Knop dit soort vragen vanuit theoretisch én praktisch perspectief. Aan de hand van actuele voorbeelden frissen zij uw kennis op van onderwerpen zoals autonomie en medebewind, toezicht, handhaving, stelselverantwoordelijkheid en (verplichte) samenwerking tussen gemeenten. 

De cursus is geschikt voor een breed publiek en interactief van opzet, met veel ruimte voor discussie en de inbreng van eigen praktijkvoorbeelden. Het accent ligt steeds op de vraag wat een rijksambtenaar van gemeenten moet weten om wetgeving en beleid te maken die in overeenstemming zijn met de constitutionele verhoudingen en die in de praktijk uitvoerbaar zijn.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • kent u de hoofdlijnen van het relevante (grond)wettelijk kader; 
 • bent u bekend met juridische en praktische (on)mogelijkheden op gemeenteniveau; 
 • kunt u beter beslagen ten ijs komen in gesprekken over de verhouding tussen Rijk en gemeenten en de gemeentelijke taakuitvoering.

Programma en dagdelen

 • Dinsdag 2 juli 2024 09:30 - 16:30 

Docent

 • prof. mr. dr. S.A.J. (Solke) Munneke
  Hoogleraar Staatsrecht
  Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • mr. B. (Bouke) Knop
  Coördinerend Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

Inschrijven

Prijs € 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.