Cursus Wetgeving en rechtstoepassing

Startdatum

5 maart 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen

Leerlijn

Specifiek voor wetgevingsjuristen

Omschrijving

Het succes van wetgeving staat of valt met de toepassing ervan in de praktijk. Rechters geven dagelijks gestalte aan die rechtspraktijk en wetgeving is daarbij hun belangrijkste instrumentarium. Zij ervaren dat wetgeving en de wijze waarop deze is opgesteld hun werk moeilijker of gemakkelijker kan maken. De kwaliteit en daarmee ook de effectiviteit van wetgeving kan worden bevorderd door te profiteren van de rechterlijke ervaring. Daarvoor is inzicht nodig in de organisatie, de werkwijze en de praktijken binnen de Rechtspraak en de praktijkervaringen van rechters. Het is een wereld die gewoonlijk buiten het blikveld van de wetgevingsjurist ligt.

Deze cursus probeert daar verandering in te brengen door een kijkje achter de schermen van de rechterlijke macht te bieden en biedt de mogelijkheid hierover van gedachten te wisselen.

Resultaat

Na afloop van de cursus weet u hoe de rechterlijke organisatie is samengesteld en functioneert en heeft u inzicht in de wisselwerking tussen wetgeving en de toepassing daarvan door rechters.

Programma en dagdelen

  • Dinsdag 5 maart 2024 09:30 - 12:30 
  • Dinsdag 12 maart 2024 09:30 - 12:30 

Docent

  • prof. dr. E. (Eddy) Bauw
    Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Inschrijven

Prijs € 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.