Cursus Wegwijs in het EU-recht: actuele inzichten voor de dagelijkse praktijk

Startdatum

27 mei 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Europees en internationaal recht

Omschrijving

In deze cursus komen de institutionele structuur van de EU en de belangrijkste materieelrechtelijke onderwerpen, zoals mededinging en staatsteun en de vrijheden, aan de orde met de meest recente jurisprudentie op deze gebieden.

Daarnaast is er aandacht voor de rol van de overheidsjurist bij de totstandkoming van Europese regelgeving en aan de taken, bevoegdheden en werkwijzen van de instellingen van de EU en de inhoud en de gevolgen van het Verdrag van Lissabon. Ten slotte is er bijzondere aandacht voor de taak en werkwijze van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de prejudiciële procedure.

Er is volop aandacht voor de eigen rol als jurist en ruimte om eigen casus en knelpunten in te brengen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus

 • kun je de instellingen van de Europese Unie en hun taken en bevoegdheden benoemen
 • kun je aangeven volgens welke procedures Europese besluiten tot stand komen, uitgevoerd worden of aan rechtelijke toetsing onderworpen moeten worden
 • ken je de belangrijkste materieelrechtelijke onderwerpen
 • kun je deze kennis toepassen bij het maken van wetgeving.

Programma en dagdelen

 • Maandag 27 mei 2024 13:30 - 16:30 Aftrap en introductie institutioneel recht 
 • Maandag 3 juni 2024 13:30 - 16:30 Rechtsinstrumenten en implementatie 
 • Maandag 10 juni 2024 13:30 - 16:30 Europees mededingingsrecht en de overheid 
 • Maandag 17 juni 2024 13:30 - 16:30 Vrij verkeer en harmonisatie (Dienstenrichtlijn) 
 • Maandag 24 juni 2024 13:30 - 16:30 Rechtsbescherming 

Docenten

 • prof. mr. J.W. (Johan) van de Gronden
  Hoogleraar Europees recht
  Radboud Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • prof. dr. S.A. (Sybe) de Vries
  Hoogleraar Economisch Publiekrecht
  Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
 • prof. dr. H. (Henri) de Waele
  Hoogleraar Internationaal en Europees recht
  Radboud Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • dr. J. (Jotte) Mulder
  Universitair docent Europees recht
  Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Prijs

€ 1.250,-

Puntenstelsel

15 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.