Cursus Verdragenrecht in kort bestek

Startdatum

7 maart 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Europees en internationaal recht

Omschrijving

Deze cursus geeft inzicht in de juridische kenmerken van verdragen, alsmede de totstandkoming, ratificatie en toepassing van verdragen en hun doorwerking in het Nederlandse recht. Aan de orde komen het Weens Verdragenverdrag, punten van EU recht, artikelen 93 en 94 van de Grondwet, de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en daarmee samenhangende onderwerpen. Ook wordt gekeken naar onderhandelingen over verdragen. Daarnaast wordt ingegaan op de doorwerking van besluiten van internationale organisaties.

In het laatste dagdeel wordt bijzonder aandacht besteed aan de Nederlandse verdragspraktijk. Hoe voert de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Rijkswet uit? Is een verdrag zonder meer van kracht wanneer het op overheid.nl staat aangemerkt als geldend recht? Wat betekent de structuur van het Koninkrijk voor de verdragspraktijk? Hoe wordt omgegaan met de scheidslijn tussen verdragen en niet-bindende Memoranda of Understanding? De bespreking van voorbeelden uit de praktijk wordt gelardeerd met aandacht voor het buitenlandpolitieke aspect en de Haagse politiek.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht verworven in de totstandkoming, ratificatie, gelding en doorwerking van verdragen en besluiten van internationale organisaties, kent u de consequenties daarvan voor het opstellen van wetgeving en bent u op de hoogte van de procedurele regels die gelden en de uitwerking van verdragen in de Nederlandse rechtsorde.

Programma en dagdelen

 • Donderdag 7 maart 2024 13:30 - 16:30 Verdragen - betekenis, toepassing, interpretatie en beëindiging 
 • Donderdag 14 maart 2024 13:30 - 16:30 Verdragen - Totstandkoming, internationale ratificatie en nationale goedkeuring, doorwerking in de Nederlandse rechtsorde 
 • Donderdag 21 maart 2024 13:30 - 16:30 De Nederlandse verdragspraktijk 

Docent

 • mr. dr. C.M. (Kiki) Brölmann
  Associate professor of international law
  Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • mr.drs. J.W.J. (Jules) van Eijndhoven
  Hoofd Afdeling Verdragen DJZ/VE
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - Directie Juridische Zaken

Inschrijven

Prijs € 750,-

Puntenstelsel

9 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.