Cursus Tropisch wetgeven 'over Rijks- en BES-wetgeving'

Startdatum

18 maart 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Specifiek voor wetgevingsjuristen

Omschrijving

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Regelgeving die voor de landen gezamenlijk geldt, wordt rijksregelgeving genoemd en komt op een bijzondere manier tot stand. De achtergronden, kenmerken en totstandkomingsprocedure van rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur, ministeriële rijksregelingen en onderlinge regelingen staan in het eerste deel van de cursus centraal: wat zijn de do’s en don’ts bij het totstandbrengen van rijksregelgeving? Daarbij wordt ook ingegaan op de geschiedenis en het stelsel van het Statuut voor het Koninkrijk, de waarborgfunctie van het Koninkrijk en de staatsinrichting van de Caribische landen.

In het tweede deel van de cursus wordt ingegaan op de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze eilanden maken sinds 10 oktober 2010 als openbare lichamen deel uit van het land Nederland, maar niet alle Nederlandse regelgeving is daar van toepassing. Bezien wordt welke bijzondere status deze eilanden hebben in de Nederlandse rechtsorde en welke gevolgen dat heeft voor het totstandbrengen van regelgeving die (mede) moet gelden in het Caribische deel van Nederland.

Resultaat

Na afloop van de cursus kent u de juridische verhoudingen binnen ons Koninkrijk en kent u de wetgevingsprocedure en -techniek voor de verschillende soorten rijks- en BESregelgeving.

Programma en dagdelen

 • Maandag 18 maart 2024 13:30 - 16:30 
 • Maandag 25 maart 2024 13:30 - 16:30 

Docent

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese
  Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW
 • mr. J.W.C. (Jan Willem) van Rossem
  Coördinator grondrechten
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

Inschrijven

Prijs € 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.