Cursus Toekomstgericht reguleren

Startdatum

23 april 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Specifiek voor wetgevingsjuristen

Omschrijving

Reguleren is bedoeld om bepaalde effecten te bereiken. Om in een casus tot effectieve regulering te komen, ligt het in de rede om gebruik te maken van ervaring die in het verleden met verschillende instrumenten is op gedaan.

Regulering die op een bepaald moment effectief is, kan echter in de toekomst gaan knellen. Dat geldt in het bijzonder op domeinen waar ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen, snel plaatsvinden. Dan is een complicerende factor dat er onzekerheid bestaat over toekomstige ontwikkelingen. Hoe kunnen we bij het ontwerpen van regelgeving rekening houden met onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen? Kunnen we er, bijvoorbeeld, voor zorgen dat regulering zo flexibel is dat het ook in veranderende omstandigheden niet gaat knellen?

In het ochtenddeel gaat over de thema’s effectiviteit (beleidstheorie, ex ante evaluatie) en toekomstgerichtheid (robuustheid en flexibiliteit). In het middagdeel richten we ons op de vraag hoe je je met behulp van de scenariomethode in een concrete casus kunt voorbereiden op (onzekere) toekomstige ontwikkelingen.

Werkvorm: afwisselend theorie en praktische toepassing op casus in subgroepen.

Resultaat

Na afloop van de cursus ben je beter in staat toekomstgerichte regulering te ontwerpen.

Programma en dagdelen

  • Dinsdag 23 april 2024 09:30 - 16:30 

Docent

  • prof. mr. E. (Bert) Niemeijer
  • dr. P.W. (Peter) van Wijck
    Universitair hoofddocent Rechtseconomie
    Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Prijs

€ 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.