Cursus Subsidierecht

Startdatum

8 april 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Nationaal materieel recht

Omschrijving

Voor overheden is het verlenen van subsidie één van de belangrijkste instrumenten om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Er zijn dan ook verbijsterend veel subsidies, gericht op een grote diversiteit aan activiteiten. Alleen al in 2010 werd op rijksniveau via 620 verschillende instrumenten ruim 6 miljard euro aan subsidie verleend.

In deze cursus wordt het juridische kader en het actuele rijksbeleid met betrekking tot subsidie belicht, evenals belangrijke thema's uit de praktijk zoals incidentele subsidies, Uniform subsidiekader, horizonbepalingen, terugvordering, de 'boetewet' en afbouw van duursubsidie. Op verzoek kunnen eventueel ook andere thema's aan de orde komen.

Wat naar nationaal recht subsidie is, is Europeesrechtelijk gezien vaak ‘staatssteun’. Het onderwerp staatssteun is één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid. Hieraan wordt dan ook apart aandacht besteed. Sinds de modernisering van het EU staatssteunbeleid (SAM) ligt er een grotere ex-ante verantwoordelijkheid voor juiste steunverlening bij de steunverlenende instanties. In dit dagdeel worden de belangrijkste kaders belicht waarbinnen steun wel mogelijk is en wat gevolgen zijn bij het niet (juist) toepassen van de steunregels. Daarbij wordt ook stilgestaan bij hoe de steunfunctie in Nederland is georganiseerd zodat u weet bij wie u hulp kunt inroepen.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • kun je beoordelen of sprake is van subsidie en/of van staatssteun;
 • ken je het juridisch kader voor verlening, vaststelling, wijziging en intrekking van subsidie;
 • ben je op de hoogte van de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor subsidieverlening;
 • ken je de steunkaders voor het toelaatbaar verstrekken van staatssteun en weet je die te vinden op de site van DG Mededinging
 • weet je van de gevolgen zijn van het niet (juist) toepassen van de steunregels.

Programma en dagdelen

 • Maandag 8 april 2024 13:30 - 16:30 Subsidierecht: algemeen 
 • Maandag 15 april 2024 13:30 - 16:30 Subsidierecht: capita selecta 
 • Maandag 22 april 2024 13:30 - 16:30 Subsidie en staatssteun 

Docent

 • mr. F.F. (Femke) van der Leeuw
  Senior-jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken
 • mr. L.M.W. (Linda) van Schijndel
  Coördinerend beleidsadviseur
  Ministerie van Financiën - Juridische Zaken

Prijs

€ 750,-

Puntenstelsel

9 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.