Cursus Strijd of samenwerking?

Startdatum

20 juni 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Psychologische inzichten voor rijksjuristen

Omschrijving

Goede samenwerking op de ambtelijke werkvloer spreekt niet vanzelf. Soms is eerder sprake van roddels, afgunst, uitsluiting en competitie dan van beschaafd, rationeel en coöperatief gedrag. Mannen en vrouwen kunnen hierin verschillen. In deze cursus wordt vanuit een evolutionaire invalshoek belicht hoe dit gedrag valt te verklaren en of daaraan iets te veranderen valt.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen.

Resultaat

Na deze cursus heb je meer inzicht in het menselijk handelen en de relaties op de ambtelijke werkvloer.

Programma en dagdelen

  • Donderdag 20 juni 2024 10:00 - 17:00 

Docent

  • prof. dr. A.P. (Bram) Buunk
    Honorary Professor
    Rijksuniversiteit Groningen

Prijs

€ 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.