Cursus Psychologische gedragsinzichten voor motivatie en doelen

Startdatum

4 april 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Psychologische inzichten voor rijksjuristen

Omschrijving

Doelen stellen en naleven, middelen ter doelbereiking associëren en deze kunnen inzetten vormen de basis van menselijk gedrag. Op maatschappelijk niveau kan regelgeving helpen om individueel gedrag in goede banen te leiden. Daarnaast is het kunnen omgaan met successen en tegenvallers belangrijk om toekomstig gedrag succesvol te kunnen volhouden. In deze cursus onderzoeken we hoe regelgeving kan worden verbeterd door deze meer op individuele motivatieprocessen te laten aansluiten. Daartoe analyseren wij wetstekst(en) op psychologische wijze: Hoe bereiken mensen hun doelen, hoe gaan zij om met tegenvallers (bijv. gevoelens van spijt), en hoe weerspiegelt zich dit in overheidswerk?

Kai J. Jonas is hoogleraar toegepaste sociale psychologie bij de faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen in de programmagroep ‘Werk- en sociale psychologie’ van de Universiteit Maastricht, en adjunct professor bij de Jockey Club School of Public health and Primary care van de Chinese University Hong Kong.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen. 

Resultaat

Na deze cursus heb je meer kennis over fundamentele processen van motivatie. Naast de relevantie van deze processen voor regelgeving, krijg je ook inzichten en praktische handvaten voor jouw eigen werk- en privéleven.

Programma en dagdelen

  • Donderdag 4 april 2024 09:30 - 16:30 

Docent

  • prof. dr. K.J. (Kai) Jonas
    Hoogleraar toegepaste sociale psychologie
    Maastricht University

Prijs

€ 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.