Cursus Marktwerking en Diensten van Algemeen Economisch Belang in EU-rechtelijke context

Startdatum

30 mei 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen met gedegen basiskennis van het Europese recht

Leerlijn

Europees en internationaal recht

Omschrijving

In deze verdiepingssessie komen de hoofdpunten van het Europese mededingingsrecht aan de orde. Speciale aandacht is er voor de mededingingsregels die gericht zijn aan de lidstaten ('de nieuwe norm') en de invloed hiervan op de toekenning van exclusieve of bijzondere rechten aan ondernemingen, het uitoefenen van taken van algemeen belang en op privatiseringsoperaties. Er wordt kennis gemaakt met de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en er wordt uitgebreid stil gestaan bij de Europese regelgeving rond diensten van algemeen economisch belang.

Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de belangrijkste aspecten van het Europese mededingingsrecht en de gevolgen daarvan.

Programma en dagdelen

  • Donderdag 30 mei 2024 09:30 - 16:30 

Docent

  • prof. mr. J.W. (Johan) van de Gronden
    Hoogleraar Europees recht
    Radboud Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Prijs

€ 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.